Kruh přátel hudby

KOMORNÍ KONCERTY MEZI OBRAZY

Kruh přátel hudby při Městské galerii Vysoké Mýto pořádá každoročně šest komorních vystoupení. Během nich se posluchačům představí renomovaní hudebníci, soubory, ale rovněž mladí umělci, kteří teprve studují nebo školy nedávno ukončili. Programová dramaturgie se snaží oslovit návštěvníky napříč generacemi.

Koncerty se konají ve výstavním sále, zpravidla ve čtvrtek v 19.30 hodin. O přestávce si se sklenkou vína prohlédnete stávající výstavu.

Vstup ve společenském oděvu.

A na co se můžete v roce 2024 těšit?

jarní sezona

 

Rok české hudby

16.1. - V hudbě české domov můj
Pavla Švestková / zpěv, Hedvika Mousa Bacha / harfa, Petra Špalková / umělecký přednes

21.3. - Obrazy 19. století
Jitka Baštová / akordeon

18.4. - Pocta Bedřichu Smetanovi
Adamusovo trio: Jan Adamus / hoboj a anglický roh, Markéta Vokáčová / housle, Martin Levický / klavír

 

podzimní sezona

 

Královská lyrika

Hudba královen
Musica Dolce Vita: Daniela Demuthová / zpěv, Žofie Vokálková / flétna, Zbyňka Šolcová / harfa

Romantici tradiční i netradiční
Daniel Jun / klavír

Lyrické smyčce
Kukal Quartet: Eliška Kukalová / housle, Klára Lešková / housle, Šimon Truszka / viola, Vilém Vlček / violoncello

 

Změny v programu vyhrazeny.

web betlemy

Vyhledávání