Filip Dvorský: Realitou proti proudu

pondělí 06. října 2014, 15:04

Filipe, jste novopečený otec, změnilo narození syna vaše vidění světa? Projevilo se to nějak ve vaší tvorbě?

Má žena a narození Honzíka velmi proměnily mé hodnoty a postoje. Tato životní změna se odrazila v jasných barvách a neproblematických motivech, které naplňují má plátna. Obklopuje mne radost a pokoj, který i maluji.

 

Od abstrakce jste přešel k realismu, teď malujete krajinky, zátiší… Jak na to reagují kritici umění?

Mé abstraktní období bylo přijímáno s velkým nadšením a můj odklon od něho nebyl a stále ještě není zcela pochopen. Nicméně realismus mne naplňuje a proto jednoduchým pohledem obdivuji nenapodobitelnost a nádheru Božího stvoření.

Mluvíte o Bohu, souvisí snad vaše proměna nějak s vírou?

Ano, pocházím z křesťanské rodiny a několik posledních let je můj vztah s Bohem velmi intenzivní. Myslím, že abstrakce může mít silný duchovní rozměr, ale já nacházím inspiraci v každodenní realitě. Ve středu mého zájmu proto stojí krajina a člověk.

 

Je tato výtvarná změna jedinou změnou ve vašem životě?

Není, nekouřím a nepiji alkohol. Obrazy už maluji pro radost a vlastní naplnění nikoli z důvodu stát se slavným a bohatým. (smích)

 

Takže už své obrazy neprodáváte?

Téměř ne. Většina veřejnosti nachází oblibu v jiném druhu estetiky a já se současným trendům spíše vzdaluji. Dnes je všechno velmi rychlé a mé obrazy evokují poezii začátku 20. století.

 

Váš životní rytmus není rychlý?

Výrazně se zpomalil, což je další ze zásadních změn v mém životě. V roce 2007 jsem namaloval kolem osmdesáti obrazů, zatím co v posledních třech letech jen asi dvacet. Teď mám čas hrát si i s detaily.  Začal jsem vyrábět i vlastní rámy. Kdysi mi jeden malíř řekl, že obraz je otec a rám matka, teprve dohromady tvoří ten správný celek. Proto věnuji oběma stejné úsilí.

                                                                                    

Rozhovor vedla Iveta Danko, kurátorka MGVM

Dílo měsíce

dilo mesice 0921

Informace

  • Koncertní abonmá jako dárek

    Abonentky na jarní sezonu komorních koncertů mezi obrazy budou brzy v prodeji v infocentru. Abonmá vyjde na 600 korun a může být pěkným dárkem pod stromečkem. Hudba posluchače přenese za hranice - v únoru do Francie, v březnu do Itálie a v dubnu do Španělska.

Vyhledávání