Dílo měsíce - duben 2018

Jaroslav Grus, Krajina, 1981, litografie, 27,5 x 40,5 cm

Autorský tisk Jaroslava Gruse (1891 – 1983) získala v loňském roce galerie darem. Grafika patří do pozdní Grusovy tvorby, která se lišila od jeho počátečního tradičního zobrazení krajiny. Svůj osobitý styl, jež jej v podstatě provázel celý život, nalézal během 30. let. V základu vycházel z energického dotyku štětce, kdy vše viděné zjednodušil v barevné skvrny. Pracoval energicky. Zároveň se však každá kompozice výrazně opírala o perfektní kresebný základ. Jaroslav Grus je rodákem z Pardubic. Přestože náleží ke generaci, kterou v mládí, uprostřed studií, zastihla první světová válka, dokázal si najít svoji vlastní uměleckou cestu. Plně využil možností, které poskytovalo období první republiky. Byl přijat za člena spolku Mánes, což umožnilo začínajícímu umělci spoustu zajímavých kontaktů a uměleckých podnětů. Zároveň podnikl cesty do Německa, Francie, Itálie, Španělska. Po válce náležel k úspěšným oficiálním autorům. Dalo by se říci, že měl v podstatě to štěstí, že se zvláště v padesátých letech shodl se svojí dobou. Krajina byla ideálním námětem. Nedostal se do ideového střetu a jeho díla měla vždy vynikající výtvarnou úroveň. Ačkoliv žil od dob studií v Praze, často zajížděl malovat do východních Čech.

Dílo měsíce

machan

Informace

  • Jazzový podzim pro abonenty výhodněji

    Abonentky na Jazzový podzim v galerii jsou již v prodeji. Za sezonu zaplatíte 300 korun (jednotlivě za koncert 120 Kč). A na co se můžete těšit? 20. 9. Pop Pastiche (Vysoké Mýto/Praha), 11. 10. Banda di Feste (Pardubice), 8. 11. Cécile Boiffin (Francie/ČR).

Vyhledávání