Dílo měsíce - prosinec 2020

Josef Bino, Chobot, 30. léta olej, deska, 48 x 74 cm

Zimní pohled na rybník Chobot – obraz od Josefa Bina (v literatuře zaznamenán také jako Bíno) zakoupila vysokomýtská galerie do svých sbírek v letošním roce od soukromého majitele. Krajinář a grafik, narozený roku 1881 v Kouřimi u Kolína, zemřel krátce po druhé světové válce. Studoval na Ukrajinské akademii v Praze u profesora Serhije Maka (Ukrajinská akademie v Praze byla v letech 1923 až 1952 jedna z nejuznávanějších uměleckých institucí v tehdejším Československu. Poskytovala systematické vzdělání v oblasti výtvarného i užitého umění a architektury. Studovali zde nejen Ukrajinci žijící v exilu, ale také Češi a příslušníci dalších národností. Absolventi získávali titul Magister Artis.) Později malíř studoval také soukromě u Aloise Kalvody. Studijní cesty podnikl po Jugoslávii a Itálii. Společně s malířem Zdeňkem Nemastilem maloval krajinu v Posázaví. Také se s oblibou věnoval krajinomalbě horských motivů. Vytvořil více než 200 grafických listů Prahy a krajin.

Dílo měsíce

Josef Bino, Chobot, 30. léta olej, deska, 48 x 74 cm

Informace

  • Procházka s hudebním zážitkem

    Vábivé tóny z oken galerie se nesly o stříbrné adventní neděli, kdy žáci a pedagogové vysokomýtské ZUŠ svým vystoupením zpříjemnili procházku kolemjdoucím. Slavnostní náladu zachycuje reportáž.  

Vyhledávání